DROŻDŻE, PIECZYWO, SMAK
Drukuj

Polityka Zarządzania Bezpieczeństwem, Jakością i Środowiskiem

Polityka Zarządzania Bezpieczeństwem, Jakością i Środowiskiem zawiera informacje na temat celów i deklaracje  dotyczące aspektów działalności firmy. Lesaffre Polska SA cały swój wysiłek wkłada w zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach pracy, oraz zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego naszych produktów, nie zapominając równocześnie o wpływie naszej działalności na środowisko. Niniejszym deklarujemy, ze celem nadrzędnym Lesaffre Polska SA jest realizacja tejże Polityki.

Całość dokumentu do wglądu:

Polityka Zarządzania Bezpieczeństwem, Jakością i Środowiskiem >>>