Polska bez klatek
Wydarzenia 16 listopada 2018

Polska bez klatek

Firma Lesaffre Polska SA w trosce o poprawę dobrostanu kur niosek, dołączyła do inicjatywy „Polska bez klatek”

Dbając o dobrostan zwierząt i szanując oczekiwania naszych Klientów, deklarujemy  rezygnację  z używania  jaj pochodzących z hodowli klatkowych, w formie jaj całych, masy jajowej, proszku jajecznego oraz jaj będących składnikami produktów gotowych, do 2025 roku.

Nasza decyzja podyktowana jest względami etycznymi oraz wpisuje się w realizację polityki mającej na celu społeczną odpowiedzialność biznesu w oparciu o którą działamy.