Lesaffre Polska laureatem konkursu: FIRMA DOBRZE WIDZIANA
Wydarzenia 13 grudnia 2021

Lesaffre Polska laureatem konkursu: FIRMA DOBRZE WIDZIANA

Z przyjemnością informujemy, że Lesaffre Polska S.A. otrzymała tytuł - FIRMA DOBRZE WIDZIANA - nadany przez kapitułę powołaną przez Business Center Club.

Celem konkursu jest promowanie firm prowadzących biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

Ocena dokonana została na podstawie ankiety konkursowej, która zawierała podstawowe informacje o działalności naszej firmy w kontekście spełniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotnymi elementami podlegającym ocenie były:

 

  • opracowana i wdrożona strategia działań w obszarze CSR,
  • skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy na ten temat,
  • polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia,
  • przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.