WSPÓLNIE Z LESAFFRE

IV Edycja konkursu pt.: „Wspólnie z Lesaffre”.

Nagrody czekają!

I miejsce – 4 000zł

II miejsce – 3 000zł

III miejsce – 2 000zł

Ogłaszamy nasz konkurs dla lokalnych instytucji, grup i stowarzyszeń, zarejestrowanych na terenie Gminy Wołczyn, na realizację własnego projektu w obszarze szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej.

Jeśli macie pomysł by zaangażować lokalną społeczność, w tym także pracowników Lesaffre, do działań na rzecz: ochrony środowiska, pomocy potrzebującym czy innych działań w obszarze odpowiedzialności społecznej, prześlijcie swój autorski projekt wraz z wypełnionym formularzem na adres i przystąpcie do rywalizacji o środki na jego realizację.

Na trzy zwycięskie zespoły czekają 3 granty w wysokości:

 • I miejsce – 4 000zł
 • II miejsce – 3 000zł
 • III miejsce – 2 000zł

Nasza inicjatywa skierowana jest do lokalnych instytucji, grup i stowarzyszeń.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 24.03.2024, do godz. 23:59 opracować projekt działań i wypełnić formularz zgłoszeniowy dołączając do niego krótką prezentację projektu. Beneficjentem działań firmy Lesaffre pod hasłem „Wspólnie z Lesaffre” mogą być szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe np.: fundacje, stowarzyszenia, działające na terenie gminy Wołczyn, posiadające NIP/KRS.

Zwycięskie projekty IV edycji „Wspólnie z Lesaffre” ogłoszone zostaną do dnia 12.04.2024 r. na stronie firmy www.lesaffre.pl oraz na Facebooku, a Laureaci zostaną powiadomieni również mailowo, na adres podany w zgłoszeniu.

Kto może wziąć udział?

Beneficjentem działań firmy Lesaffre pod hasłem „Wspólnie z Lesaffre” mogą być szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe np.: fundacje, stowarzyszenia, działające na terenie gminy Wołczyn, posiadające NIP/KRS.

Kryteria wyboru projektów:

 • zgodność projektu z założeniami oraz celami konkursu;
 • uzasadnienie potrzeby realizacji;
 • spójność projektu (przygotowanie spójnego i logicznego opisu, celów, planu działań i harmonogramu);
 • rezultaty i zasięg projektu;
 • włączenie pracowników Lesaffre Polska S.A. w realizację projektu;
 • oryginalność pomysłu, kreatywność.
 • promocja Organizatora, np. w mediach społecznościowych.

Obszar projektów:

Działania prospołeczne, edukacyjne i kulturalne, a może inicjatywy związane ze zdrowiem, ekologią i dbaniem o środowisko?

W konkursie możecie zgłosić projekt, który w realny sposób przyczyni się do wsparcia bliskich Wam społeczności. Poniżej znajdziecie przykładowe działania w danych obszarach tematycznych. Pamiętajcie jednak, że są to tylko propozycje, a nie wytyczne, których należy się ściśle trzymać – wszystko zależy od Was i Waszej kreatywności!

Lubicie nieść pomoc innym? Wspieranie rozwoju szeroko pojętej kultury jest dla Was ważne? A może chcielibyście zorganizować akcję edukacyjną w wybranym obszarze tematycznym? Jeżeli tak, Wasz projekt może dotyczyć takich zagadnień jak np.:

 • pomoc dla domów dziecka
 • inicjatywy społeczno-kulturalne aktywizujące starsze osoby
 • warsztaty edukacyjne w szkołach
 • remont sali zabaw w wybranej placówce 
 • zajęcia artystyczne itp.

A jeśli nie jest Wam obojętna ochrona środowiska lub chcecie podjąć działania zorientowane na niesienie pomocy w obszarze zdrowia, możecie zrealizować projekt związany z takimi tematami jak np.:

 • segregacja odpadów;
 • akcja sadzenia drzew;
 • pomoc np. dla klubu sportowego;
 • zakup sprzętu i leków dla osób chorych lub niepełnosprawnych;
 • wsparcie dla osób przebywających w instytucjach związanych z ochroną zdrowia.

Każda organizacja może zgłosić do konkursu jeden projekt.

Jaka jest nagroda?

W konkursie przewidziano 3 nagrody pieniężne o wartości 4000zł, 3000zł i 2000zł. Wygrana kwota musi zostać przeznaczona na realizację Waszego projektu. Dodatkowo dla 3 wygranych zespołów przewidziane jest spotkanie z przedstawicielami firmy Lesaffre Polska na zakończenie konkursu. Podczas spotkania będziemy mieć możliwość poznania się wzajemnie i podzielenia się swoimi doświadczeniami i wrażeniami z wdrażania projektów CSR.

Harmonogram:

 1. Przesyłanie zgłoszeń – do 24.03.2024
 2. Ogłoszenie zwycięzców – do 12.04.2024

Jak zgłosić projekt?

Macie już pomysł na projekt? Świetnie!

Aby go zgłosić, wystarczy do 24/03/2024 r. do godz. 23.59 przesłać uzupełniony formularz, dostępny na stronie www.lesaffre.pl, w zakładce „Co nas wyróżnia”, w którym zawrzecie wszystkie istotne informacje.