Wartości Lesaffre

„Wartości łączą sens, jaki człowiek nadaje swojemu życiu, z celem, jakim kieruje się firma w toku swojej działalności”. 

Thierry Wellhoff

Szacunek

Dbamy o ludzi poprzez indywidualne i zbiorowe dialogi, w których stawiamy wysokie oczekiwania, okazując życzliwość. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy pozostajemy blisko, jesteśmy empatyczni i odważni.

Mocno wierzymy w różnorodność naszych pracowników na całym świecie i wartość, jaką przynoszą oni firmie Lesaffre.

Sposób, w jaki dbamy o środowisko, to nasze zaangażowanie społeczne. Świadczą o tym również nasze produkty i przyjazne procesy produkcyjne.

Zaufanie

Zaufanie, rozpatrywane wewnętrznie, opiera się na poszanowaniu naszych zobowiązań, współpracy i hojnego dzielenia się wiedzą.

Opiera się na prawdziwych związkach. Jest ono również zawarte w sprawiedliwej i przejrzystej wymianie informacji.

Zaufanie, rozpatrywane zewnętrznie, uwidacznia się w konstruktywnej i trwałej współpracy z naszymi partnerami.

Pokora

Pokora pozwala nam zawsze szukać dalszych usprawnień.

Odzwierciedla się to w naszej otwartości na innych, poszukiwaniu talentów, które wnoszą inni, uznaniu sukcesów i porażek.

Czerpiemy przyjemności z ciągłego uczenia się.

Pasja

Pasja, która nas napędza i którą chcemy przekazać, opiera się na zaangażowaniu, dążeniu do doskonałości, zamiłowaniu do naszych produktów i celów oraz dbałości o naszych klientów.

Jesteśmy dumni z bycia częścią Lesaffre. Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do tego, aby coś zmienić.

Przedsiębiorczość

Posiadanie ducha przedsiębiorczości w Lesaffre oznacza podejmowanie inicjatywy i odpowiedzialności za osiąganie rezultatów.

Mamy odwagę być ambitni na dłuższą metę, szybko decydować, podejmować konkretne działania.

Wprowadzamy innowacje w sposób pragmatyczny i zwinny, a także wykazujemy się wytrwałością.

Żyjmy i inspirujmy siebie i innych naszymi wartościami!