WARUNKI OGÓLNE ZAKUPÓW

Określają podstawowe zasady i tryb postępowania w zakresie zakupu materiałów lub świadczenia usług na podstawie  składanych zamówień przez Lesaffre Polska SA, jak również stanowią integralną część zawieranych z dostawcami umów.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.