POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Kto zbiera moje dane osobowe.

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Lesaffre Polska S.A. z siedzibą w Wołczynie, adres ul. Dworcowa 36. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224921.

 2. Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub ogólnie dotyczące ochrony danych osobowych, napisz do nas na adres: lub na nasz adres pocztowy podany w punkcie 1 powyżej.

II. Do kogo skierowana jest Polityka prywatności?

 1. Lesaffre Polska S.A. (określana dalej jako „Lesaffre” albo „Spółka”) przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej „Drożdże Babuni” (dalej „Aplikacja”). Jeżeli korzystasz z Aplikacja, Polityka Prywatności skierowana jest właśnie do Ciebie.

 2. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki. Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Spółka jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe w związku z korzystaniem z Aplikacji.

III. W jaki sposób zbierane są dane osobowe?

 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Sama instalacja Aplikacji lub zwykłe korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania od Ciebie żadnych innych informacji, ani danych osobowych, gdyż Aplikacja nie daje możliwości zakładania kont i logowania.

 2. Jeśli korzystasz z Aplikacji to dane o Tobie, jako użytkowniku, zbierane są na dwa sposoby:

  • Bezpośrednio - są to wszystkie dane, które przekazujesz dobrowolnie w związku z aktywnością w Aplikacji np. wpisanie w sekcji komentarze imienia i pseudonimu, aby dodać komentarze i zdjęcia swoich wypieków lub poprzez ocenę przepisu poprzez tzw. kliknięcie w panelu rankingu, czyli aktywności w Aplikacji na zasadzie polubień, dane przekazane w związku ze zgłoszeniem ambasadorskim (zostań ambasadorem Drożdży Babuni), lub w celu napisania wiadomości bezpośrednio do marki Drożdże Babuni, przekazania swoich danych osobowych np. imienia i nazwiska, w mailu wysłanym na adres: , itd.

  • Pośrednio - są to wszystkie Twoje dane zbierane automatycznie przez program do analizy zachowań użytkowników Aplikacji (Google Analytics 4) oraz przez program Firebase Crashlytics służący do raportowania awarii w Aplikacji.

 3. Spółka, w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji może gromadzić dane identyfikujące i nieidentyfikujące. Zwracamy jednocześnie uwagę, że zarówno komentarze, zdjęcia, jak i podane przez Ciebie imiona/pseudonimy, podlegają weryfikacji oraz moderacji przez Administratora, w celu korekt stylistycznych i zapobieganiu działaniom sprzecznym z szeroko pojętą netykietą oraz z zasadami współżycia społecznego.

IV. W jakim celu zbierane są dane osobowe i jak długo są przechowywane?

 1. Twoje dane osobowe są zbierane w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Lesaffre, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane. Zasadniczym celem Spółki w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji nieumożliwiających identyfikacji, jest chęć lepszego zrozumienia oczekiwań użytkowników korzystających z Aplikacji, optymalizacji jej funkcji i zawartości.

 2. Twoje dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:

  • świadczenia usługi drogą elektroniczną, tj. zapewnienia użytkownikom Aplikacji i dostępności usług jakie ona umożliwia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);

  • zarządzanie relacjami z użytkownikami Aplikacji, w tym zbieranie informacji zwrotnych np. poprzez ankiety zadowolenia lub wiadomości wysyłane bezpośrednio do marki, co umożliwia rozwój produktów i usług, w związku z uzasadnionym interesem Spółki - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  • marketing bezpośredni (własny) Drożdży Babuni i usług Spółki, jak również zarządzania wewnętrznego w celu ulepszenia Aplikacji i zapewnienia jej bezpieczeństwa oraz poprawnego działania, w tym analizowania, segmentacji i tworzenia statystyk dla celów wskazanych powyżej – co jest uzasadnionym interesem Spółki; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 3. Dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 4. Twoje dane są przetwarzane przez różny okres. Dane osobowe będą przechowywane lub przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, tj. przez okres istnienia Aplikacji na smartfonie, a po tym okresie mogą być przechowywane przez okres określony w przepisach prawa np. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń Lesaffre wobec użytkownika lub użytkownika aplikacji wobec Lesaffre, określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W zakresie, w jakim dane osobowe byłyby zbierane na podstawie zgody, dane osobowe będą przechowywane lub przetwarzane do momentu wycofania zgody przez użytkowania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

V. Jakie technologie stosujemy?

 1. Aplikacja umożliwia, poprzez tzw. kliknięcie w link, przekierowanie użytkownika na stronę www. profil Facebook lub Instagram marki Drożdże Babuni, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o marce, umieszczenie np. postów na Facebooku marki. Jako użytkownik aplikacji Masz również możliwość wysłania e-maila ze zgłoszeniem ambasadorskim lub napisania wiadomości e-mail bezpośrednio do marki.

 2. Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook lub Instagram, zwracamy uwagę na informacje o ochronie danych i prywatności na stronach internetowych: www.facebook.com oraz https://help.instagram.com/.

 3. Spółka, za pomocą instrumentu w postaci Google Analytics 4, może gromadzić anonimowe dane na temat użytkowników, np. liczbę użytkowników korzystających z Aplikacji, czas trwania sesji, przybliżona lokalizacja użytkowników, wykorzystywana przeglądarka internetowa, rodzaj urządzenia na którym jest zainstalowana Aplikacja – co pozwoli określić Twoje oczekiwania oraz dostosować Aplikacje i jej zawartość, jak też funkcjonalność Aplikacji, do oczekiwań użytkowników Aplikacji.

 4. Lesaffre wykorzystuje również Firebase Crashlytics, które to narzędzie służy raportowaniu awarii w Aplikacji w czasie rzeczywistym, które pochodzą z urządzeń użytkowników na których zainstalowana jest Aplikacja. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych, co pozwoli usunąć awarie i zapewnić funkcjonalność Aplikacji.

VI. Przekazywanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe są przeznaczone głównie dla Lesaffre i jej pracowników. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celów pozyskania, Twoje dane osobowe mogą być, zgodnie z przepisami prawa, przekazane innym podmiotom:

  • Dane mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim wyznaczonym do świadczenia usług oferowanych w Aplikacji, podmiotom świadczącym usługi serwisu, rozwoju i utrzymania Aplikacji.

  • Podmiotom oferującym narzędzia analityczne i rozwojowe oparte na danych zbieranych automatycznie przez Aplikację.

  • W przypadku przeniesienia własności Aplikacji czy spółki Lesaffre, dane osobowe użytkowników Aplikacji mogą zostać przekazane następcy prawnemu Lesaffre lub nowemu właścicielowi Aplikacji.

 2. Przekazanie danych może odbyć się tylko za naszą zgodą, na podstawie zawartej umowy i tylko tym, którzy zapewniają, że Twoje dane będą odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z prawem. Twoje dane nie będą ujawniane osobom trzecim w celach marketingowych lub reklamowych.

VII. Czy moje dane osobowe są zabezpieczane?

 1. Twoje dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyku naruszenia Twoich praw lub wolności. Zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.

 2. Interfejs Programowania Aplikacji, z którym łączy się Aplikacja, posiada certyfikat SSL. Jednocześnie Lesaffre informuje, że żaden, nawet najnowszy system zabezpieczeń, nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa. Nie zapewnia też zawsze pełnego bezpieczeństwa informacji.

VIII. Czy mam dostęp do moich danych?

 1. Pamiętaj, że w każdej chwili osobie fizycznej przysługuje dostęp do jej danych osobowych. Jako osoba fizyczna możesz także bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez nas Twoich danych osobowych.

 2. Możesz od nas także zawsze uzyskać informacje na temat: celu przetwarzania Twoich danych, rodzaju przetwarzanych danych, komu przekazujemy Twoje dane, jak długo planujemy przechowywać Twoje dane.

 3. Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych, usunięcia lub ograniczenia Twoich danych osobowych, jeżeli nie są już nam potrzebne do celów, na które nam je podałeś, albo jeżeli cofnąłeś nam zgodę na ich przetwarzanie lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe.

 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, jako osoba fizyczna możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Możesz odwołać zgodę poprzez wiadomość mailową na adres: .

 5. Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła lub gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

 2. Możesz zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.