PIĄTE

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Lesaffre Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Wołczynie (dalej jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn, w Dziale Personalnym (pokoje 3-5) na parterze budynku biurowego, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wezwań wymaganych przez powyższy przepis prawa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZWARTE

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Lesaffre Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Wołczynie (dalej jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia  posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn, w Dziale Personalnym (pokoje 3-5) na parterze budynku biurowego, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wezwań wymaganych przez powyższy przepis prawa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRZECIE

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Lesaffre Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Wołczynie (dalej jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn, w Dziale Personalnym (pokoje 3-5) na parterze budynku biurowego, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wezwań wymaganych przez powyższy przepis prawa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRUGIE

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Lesaffre Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Wołczynie (dalej jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn, w Dziale Personalnym (pokoje 3-5) na parterze budynku biurowego, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wezwań wymaganych przez powyższy przepis prawa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIERWSZE

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Lesaffre Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Wołczynie (dalej jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. pod adresem ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn, w Dziale Personalnym (pokoje 3-5) na parterze budynku biurowego, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wezwań wymaganych przez powyższy przepis prawa.